Sản phẩm

Pha Led 2 Tầng Zhi.Pat

Pha Led 2 Tầng Wave A/S/RS/RSX-Future X
Thông số kĩ thuật:điện áp 12V,Công Suất:Cos 9W/Pha 18W.
BẮT BUỘC chuyển xe qua điện bình rồi mới lắp pha đèn lên xe sử dụng.
Hiện có 2 màu chụp xi trong chóa đèn:Trắng hoặc Đen.
Ánh sáng Led phát ra duy nhất màu trắng 6000kevin.

Giá 950k/1cái.
Bảo hành 12tháng.


Video Hướng dẫn Chuyển Điện Bình,lắp Pha Led 2tầng Wave A/S/RS/RSX/Future X,test ánh sáng
Pha Led 2 Tầng Exciter 135cc 2011~2014
Thông số kĩ thuật:điện áp 12V,Công Suất:Cos 9W/Pha 18W.
Hiện có 4 màu chụp xi trong chóa đèn:Trắng, Đen, Xanh Dương, Đỏ.
Ánh sáng Led phát ra duy nhất màu trắng 6000kevin.

Giá 1300k/1cái.(Trắng,Đen)
Giá 1400k/1cái.(Xanh Dương,Đỏ)
Bảo hành 12tháng:1 Đổi 1.
Việc lắp đặt vô cùng dễ dàng,tháo chóa đèn zin ra,lắp cả cụm Pha Đèn Led lên và sử dụng,không cần xử lí điện hay chế bất cứ gì trên xe.

Video Hướng dẫn lắp Pha Led 2tầng Exciter 135cc 2011~2014,test ánh sáng.


Pha Led 2 Tầng Exciter 150Fi
Thông số kĩ thuật:điện áp 12V,Công Suất:Cos 13.8W/Pha 27.5W.
Hiện có 4 màu chụp xi trong chóa đèn:Trắng, Đen, Xanh Dương, Đỏ.
Ánh sáng Led phát ra duy nhất màu trắng 6000kevin.

Giá 1350k/1cái.(Trắng,Đen)
Giá 1450k/1cái.(Xanh Dương,Đỏ)
Bảo hành 12tháng:1 Đổi 1.
Việc lắp đặt vô cùng dễ dàng,tháo chóa đèn zin ra,lắp cả cụm Pha Đèn Led lên và sử dụng,không cần xử lí điện hay chế bất cứ gì trên xe.

Video Hướng dẫn lắp Pha Led 2tầng Exciter 150Fi,test ánh sáng.
Pha Led 2 Tầng Sh Ý 2009~2012
Thông số kĩ thuật:điện áp 12V,Công Suất:Cos 8.5W/Pha 17W.
Hiện có 2màu chụp xi trong chóa đèn:Trắng, Đen.
Ánh sáng Led phát ra duy nhất màu trắng 6000kevin.

Giá 1700k/1cái.
Bảo hành 12tháng:1 Đổi 1.
Việc lắp đặt vô cùng dễ dàng,tháo chóa đèn zin ra,lắp cả cụm Pha Đèn Led lên và sử dụng,không cần xử lí điện hay chế bất cứ gì trên xe.

Video Hướng dẫn lắp Pha Led 2tầng Sh Ý 2009~2012,test ánh sáng.


Pha Led 2 Tầng Sh VN 2013~2015
Thông số kĩ thuật:điện áp 12V,Công Suất:Cos 13.5/Pha 35W.
Hiện có 2màu chụp xi trong chóa đèn:Trắng, Đen.
Ánh sáng Led phát ra duy nhất màu trắng 6000kevin.

Giá 1600k/1cái.
Bảo hành 12tháng:1 Đổi 1.
Việc lắp đặt vô cùng dễ dàng,tháo chóa đèn zin ra,lắp cả cụm Pha Đèn Led lên và sử dụng,không cần xử lí điện hay chế bất cứ gì trên xe.

Video Hướng dẫn lắp Pha Led 2tầng ShVN 2013~2015,test ánh sáng.