Hãng Xe

Sh150i 2005 - 2008


Sh 2005/2006 style Led AUDI 

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]---------------------------------------------------------------------------
Sh2008 + Projector + AE + DE

[​IMG]

[​IMG]

---------------------------------------------------------------------------
Sh 2008 style Led AUDI


[​IMG]

----------------------------------------------------------------------
Sh 2008 style Led AUDI A8 + Stop 3 lines + 3 O'Block

[​IMG]


----------------------------------------------------------------------
Sh 2008 style Led AUDI A8 Ver1 + 6 O'Block


[​IMG]


----------------------------------------------------------------------
Sh 2008 style Full Led O'Block

[​IMG]

[​IMG]

------------------------------------------------------------------------------
Sh 2008 style Led AUDI + Led O'Block


[​IMG]

[​IMG]


[​IMG]


----------------------------------------------------------------------------
Sh 2008 style Led AUDI + 2 O'Block Ver 1 

[​IMG]


-----------------------------------------------------------------------------
Sh 2008 style Led AUDI + 3 O'Block Ver 1 

[​IMG]

--------------------------------------------------------------------------------

Sh 2008 style Led AUDI + 4 O'Block Ver 1

[​IMG]

[​IMG]

------------------------------------------------------------------------
Sh 2008 with Led AUDI + 6 Led O'Block + Stop 3 Lines

[​IMG]

Demi --->

[​IMG]

[​IMG]

[​IMG]

Xinhan --->

[​IMG]

[​IMG]

STOP --->
[​IMG]------------------------------------------------------------------------ 
SH2008 style Led AUDI + Led O'Block + Full Led

Demi là sự kết hợp 3 kiểu led đang được anh em lựa chọn hiện nay : Led AUDI 2012 + Led O'Block (màu trắng)+ Full Led (xanh dương)

[​IMG]

[​IMG] 


Xinhan là sự kết hợp 3 kiểu led đang được anh em lựa chọn hiện nay : Led AUDI 2012 + Led O'Block (màu vàng)+ Full Led(xanh dương)

[​IMG]